איות אצבעות בשפת הסימנים הישראלית

שימושים

השימוש באיות בשפת הסימנים הישראלית הוא עבור מילים שאין עבורן סימן.
דוגמאות נפוצות:

  1. שמות של אנשים
  2. שמות מקומות – רחובות, ערים בחוץ לארץ.
  3. מילים מתחומי המדעים/טכנולוגיה שעדיין אינן בשימוש נרחב ולכן עוד לא נוצר עבורן סימן בקהילת החירשים.